PCS Türkiye | Sigortalı Mal Kaybı Tahminleri

Her afette PCS Türkiye Hizmeti kayıp tahmini sektör genelinde beklenen, mal sigortalama açısından aşağıdakileri kapsayan sigorta ödemelerini temsil eder:

  • taşınmaz mal
  • binanın içindekiler
  • zamanla ilgili kaynaklar
  • taşıtlar
  • içsular (çeşitli mal ve mülk)

PCS Türkiye Hizmeti, en kısa sürede en iyi tahmini geliştirmek için genel olarak iyi yöntemi birleştirir. Önce, uzman kadro, tazminat talebi sayısı ve miktarları hakkında veri toplamak için sigortacı, acente, eksper, kamu görevlisi ve diğer şahıslarla gizli keşif çalışması yürütür. Sonra topladıkları verileri analiz eder ve kayıp tahmini çıkarmak için analizi trend faktörleriyle birleştirir. Kadro ayrıca yerinde keşif çalışması da yapabilir.

Bir olay gerçekleştikten sonra PCS Türkiye Hizmeti kayıplarla ilgili bir ön tahmin yayınlar. Büyük ve alışılmadık olaylarda, hizmet, doğru sonuçlar elde etmek ve kaybın bileşenlerini ve alakalı tazminat sorunlarını belirlemek için olaydan etkilenen sigortacılarda yeniden keşif yapar. Kadro, geliştirilen tahminden tam olarak emin oluncaya kadar bu süreci tekrarlar.

Yedekleme, kaynak yönetimi ve karşılaştırmalı değerlendirme
Afet tazminatı yedeklerinin doğru hesaplanması şirketinizin ödeme gücünü ve mali istikrarını doğrudan etkileyeceğinden, işi varsayımlara bırakamazsınız. PCS Türkiye Hizmeti kayıp tahminleri, yedekleme kararlarınızı güvenle almanıza yardımcı olur.

Tahminlerin ayrıntıları, belirli bir olayın tazminat işlemlerini yürütme görevini uygun kadroya vermenize de yardımcı olur.

Ayrıca, sağlanan bilgilerin denektaşı niteliğinde olması sayesinde tazminat sürecini sektör geneliyle karşılaştırmalı olarak değerlendirebilirsiniz.

PCS daha fazla bilgi için

Property Claim Services®