PCS Türkiye | Afet Seri Numaraları

Bir afet yaşandığında, PCS Türkiye Hizmeti yaşanan hasarın afet tanımına uyup uymadığını belirlemek için bir keşif yapar. Hizmet artık afeti malda oluşan ve önemli sayıda poliçe sahibini ve sigortacıyı etkileyen, 25 milyon Kanada doları veya üstü doğrudan sigortalanmış kayıp olarak tanımlamaktadır.

PCS Türkiye Hizmeti, her afete sigorta sektörünce tanınan bir seri numarası atar. Bu numara sigortacıların tek bir olayla ilgili kayıplarını ve yedeklerini takip etmelerine izin verir.

Çoğu mükerrer sigorta sözleşmesi uyarınca seri numarası, hangi olayların mükerrer sigorta kapsamını işleteceğini belirlemek için önemlidir. Afetleri tanımlama ve takip etmedeki köklü itibarımız, ana sigortacılar ile mükerrer sigortacılar arasındaki tartışmaları azaltır. Bu, sektöre her yıl kadro giderlerinde ve yasal harcamalarda milyonlarca dolar kazandırmaktadır.

PCS daha fazla bilgi için

Property Claim Services®